Nasze placówki

Prowadzimy działalność handlową w 9 placówkach detalicznych o powierzchni 1975m2 spełniających wymogi konkurencyjnego rynku (estetyka, kultura obsługi, zakres świadczonych usług).
We wszystkich placówkach został wdrożony system HACCP.