Nasze placówki

Prowadzimy działalność handlową w 8 placówkach detalicznych o powierzchni 1548m2 spełniających wymogi konkurencyjnego rynku (estetyka, kultura obsługi, zakres świadczonych usług).
We wszystkich placówkach został wdrożony system HACCP.