Aktualności

Zainwestuj w ekologię

dodano: 2019-12-14

www.zainwestujwekologie.pl

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Czyste powietrze”
Tytuł projektu Zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej 38,40 kWp dla "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 8
Numer umowy 561/OA/P/2019
Okres realizacji projektu 04.07.2019 r. - 31.01.2020 r.
Beneficjent "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie
Całkowita wartość projektu 150 605,00 zł
Dofinansowanie - pożyczka 137 000,00 zł
Wkład własny 13 605,00 zł
Opis działań Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w celu wykorzystania potencjału energetycznego Słońca na rzecz świadomego regulowania i różnicowania źródeł energii.