Członkowie

"Społem" PSS w Ozorkowie zrzesza obecnie 250 członków (pracowników i osoby nie będące pracownikami).
Członkiem Spółdzielni mogą być: spółdzielnie uczniowskie,  osoby fizyczne  i prawne.
Nie mogą być członkami osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, pozostające w umownym stosunku cywilnoprawnym ze Spółdzielnią przy oczywistej różnicy interesów.

Przystępując do Spółdzielni członek zobowiązany jest  do wniesienia wpisowego w kwocie 10,00zł oraz zadeklarowania i wniesienia co najmniej jednego udziału w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Udział wynosi:

  • 400,00zł dla osób fizycznych,
  • 1000,00zł dla osób prawnych


Członek może zadeklarować i wnieść większą ilość udziałów. Pracownicy winni wnieść przynajmniej 4 udziały po 100,00zł.