Zarząd

Zarząd

Prezes Spółdzielni: Kamil Sokolik


Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Aleksandra Florczak
Z-ca: Jadwiga Karolak
Sekretarz: Grażyna Osińska
Członek: Bogusława Lewandowska
Członek: Elżbieta Kustosik