Zarząd

Zarząd

Prezes Spółdzielni: mgr Agnieszka Derlecka


Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Aleksandra Florczak
Z-ca: Jadwiga Karolak
Sekretarz: Grażyna Osińska
Członek: Bogusława Lewandowska
Członek: Elżbieta Kustosik