Zarząd

Zarząd

Prezes Spółdzielni: mgr Agnieszka Derlecka


Rada Nadzorcza

Przewodniczący: mgr Andrzej Błaszczyk
Z-ca: Jadwiga Ogińska
Sekretarz: mgr  Teresa Rogalska
Członek: Janina Starzyńska
Członek: Jolanta Lisiecka