Struktura

Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza

Prezes Spółdzielni

  1. Główny Księgowy
  • Dział Finansowo – Księgowy
  1. Główny Specjalista ds. pracowniczych, BHP, Ppoż, rozliczeń finansowych
  2. Dział ds. handlu i marketingu, spraw społeczno-samorządowych
  • Placówki detaliczne
  1. Komórka ds. technicznych, eksploatacyjnych i transportu
  2. Komórka ds. ekonomicznych i rozliczeń