Struktura

Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza

I. Prezes Spółdzielni

1. Sam.st.ds. Pracowniczych, BHP, P.poż., OC i Rozl.iczeń Finansowych
2. Komórka ds.Handlu i Marketingu
-    placówki detaliczne
 

II. Pełnomocnik Zarządu-Główny Księgowy

1. Dział Księgowo-Finansowo - Ekonomiczny