O firmie

Rok założenia 1920. Powołano pierwszą w mieście Spółdzielnię Spożywców "ZORZA"
Rok 1939 Spółdzielnia posiadała 5 sklepów detalicznych ,  piekarnię, hurtownię tytoniu. Działania wojenne zniszczyły dorobek gospodarczy, zrujnowały obiekty i sklepy, jednak idea w tym okresie trwała nadal niesiona przez coraz to nowych działaczy:, których entuzjazm doprowadził do zwołania w dniu 30.06.1945r. pierwszego po wojnie Walnego Zgromadzenia, na którym uchwalono statut Spółdzielni. Bilans zamknięcia na koniec lat osiemdziesiątych to: sieć 54 sklepów, 3 zakłady gastronomiczne, zatrudnienie -211 osób, liczba członków-5090  osób, status organizacyjny spółdzielni- oddział .
Powrót gospodarki rynkowej radykalnie zmienia warunki działania .Z dniem 01.07.1990r. Spółdzielnia rozpoczyna działalność w nowej strukturze organizacyjnej jako samodzielny podmiot, pomimo utraty 80% sieci nadal jest największą firmą handlową w mieście.
Wizerunek Spółdzielni nabiera blasku poprzez systematyczną modernizację placówek i ich reklamę.
Pomimo trudności wypracowuje własną, indywidualną strategię  kontynuowania dobrych tradycji oraz indywidualnego rozwoju uwzględniającego prawa wolnego rynku.