Dotacje

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Czyste powietrze”

Tytuł projektu

Zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej 18,81 kWp dla "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie przy ul. Średniej 6

Numer umowy

U21035/19561

Okres realizacji projektu

12.07.2021 r. - 31.12.2021 r.

Beneficjent

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie

Całkowita wartość projektu

75 000,00 zł

Dofinansowanie - pożyczka

61 650,00 zł

Wkład własny

13 350,00 zł

Opis działań

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w celu wykorzystania potencjału energetycznego słońca na rzecz świadomego regulowania i różnicowania źródeł energii.

 

 

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Czyste powietrze”
Tytuł projektu Zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej 38,40 kWp dla "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 8
Numer umowy 561/OA/P/2019
Okres realizacji projektu 04.07.2019 r. - 31.01.2020 r.
Beneficjent "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie
Całkowita wartość projektu 150 605,00 zł
Dofinansowanie - pożyczka 137 000,00 zł
Wkład własny 13 605,00 zł
Opis działań Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w celu wykorzystania potencjału energetycznego Słońca na rzecz świadomego regulowania i różnicowania źródeł energii.